top of page
  • Прес служба

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Оновлено: 7 трав. 2021 р.


Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи (стаття 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців").
Порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи встановлений статтею 29 – 30 Закону про реєстрацію.


Перелік документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів встановлений статтею 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців". Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням з описом вкладення.


Обов’язкові документи:


1. Заповнена реєстраційна картка:


- реєстраційна картка Форма №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. (У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена)


2. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до установчих документів (примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія)


3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів (перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства або реєстр присутніх на зборах тощо)


4. Оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами (діючий статут або положення, чи засновницький договір, до якого вносяться зміни)


5. Два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції. (новий статут або положення, чи засновницький договір а також додаток до діючого прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами.


6. Документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - копія квитанція, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або копія квитанції з платіжного терміналу або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Додаткові документи:


1. Документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо)- якщо документи подаються представником.


2. Документ, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті ЦОВВ (копія квитанції, виданої банком або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, чи квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку) при змінах до статуту, які пов'язані із:

  • зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи;

  • зміною місцезнаходження юридичної особи;

  • зміною найменування юридичної особи

3. Один із таких документів (примірник оригіналу, ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) - при зміні складу засновників (учасників) юридичної особи:

  • рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

  • заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

  • заява, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

  • рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи у вигляді протоколу загальних зборів засновників;

  • свідоцтво про смерть фізичної особи або документ, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану).

4 . Копія відповідного судового рішення - при зміні мети установи.


Строк надання послуги:


Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи здійснюється у день надходження документів,передбачених статтею 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців".


Документи які отримуються в результаті надання послуги:


Один примірник змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції та один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів – не пізніше наступного робочого дня після проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.


Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – у разі внесенні змін до установчих документів, які пов’язані із зміною відомостей про юридичну особу, які відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи.


3 перегляди

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page