top of page
 • Прес служба

Тонкощі розподілу майна

Оновлено: 7 трав. 2021 р.


Яке ж майно все-таки являється спільною сумісною власністю подружжя?


Спільною сумісною власністю подружжя є майно, яке набуте ними за час шлюбу, в незалежності від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку.


Такими поважними причинами можуть бути, наприклад, догляд за дітьми, навчання, ведення домашнього господарства, хвороба тощо.


Дружина та чоловік солідарно наділені правами на володіння, користування і розпоряджання спільним майном, якщо інше не встановлено договором між ними.


Тож до майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності відноситься:

 • майно, набуте за час шлюбу (за винятком речей індивідуального користування);

 • доходи, отримані кожним із подружжя (стипендія ,заробітна плата, пенсія, винагорода та інше);

 • речі придбані одному з подружжя для здійснення професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське устаткування, тощо).

Якщо майно дружини/чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, або якщо один із подружжя своєю працею чи коштами брав участь в утриманні майна, управлінні цим майном чи догляді за ним, тоді таке майно або дохід, отриманий від цього майна, у разі спору можуть бути визнані за рішенням суду об’єктом права спільної сумісної власності.


Також варто знати, якщо жінка й чоловік проживають разом, але їхній шлюб не зареєстрований, майно, яке набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено укладеним між ними договором.


Яке майно є особистою приватною власністю дружини, чоловіка?


Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

 • майно, набуте до шлюбу;

 • майно, набуте за час шлюбу на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

 • майно, набуте за час шлюбу за кошти, які належали їй чи йому особисто;

 • житло, набуте за час шлюбу внаслідок його приватизації;

 • земельна ділянка, набута за час шлюбу внаслідок приватизації;

 • речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;

 • премії, нагороди, які вона, він одержала за особисті заслуги (суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями сприяв її одержанню);

 • кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала та відшкодування завданої моральної шкоди;

 • страхові суми за обов'язковим чи добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, які були особистою приватною власністю кожного з подружжя;

 • майно, набуте за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин (за рішенням суду);

 • якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, які належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю;

 • якщо річ, що належить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід або дохід (дивіденди), він є власником цих плодів, приплоду або доходу (дивідендів).


Як здійснити розподіл майна добровільно?


Дружина та чоловік мають право розділити своє майно за взаємною згодою, уклавши договір про поділ майна або договір про виділ майна зі складу майна подружжя. Будь який з цих договорів підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.


Як відбувається розподіл майна через суд?


Речі які не підлягають поділу присуджуються одному з подружжя, якщо про інше немає домовленості між чоловіком та жінкою.


Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні майна іншому з подружжя.


Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема, на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.


У випадку, коли жоден із подружжя не вчинив таких дій, а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності.


Частка майна дружини або чоловіка може бути збільшена за рішенням суду, якщо з одним з подружжя проживають діти, або непрацездатні повнолітні дочка чи син, за умови, що розмір аліментів, які вони отримують, недостатній для належного забезпечення їхнього фізичного чи духовного розвитку та лікування.


Яка вартість звернення до суду, та до якого суду звертатися?


Справи щодо поділу спільного майна подружжя розглядаються місцевими загальними судами в порядку позовного провадження за місцем розташування майна або його основної частини (якщо це стосується нерухомого майна) або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або перебування відповідача (якщо стосується поділу рухомого майна).


Слід пам’ятати, що до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, позовна давність не застосовується за умови, якщо шлюб між ними не розірвано.


До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 3 роки, яка обчислюється від дня, коли один зі співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.


При поданні позову сплачується судовий збір, який визначається виходячи із вартості майна, яке підлягає поділу – 1% вартості. Однак судовий збір не може бути менше 0,4 (908 грн.) розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та більшим за 5 (11 350 грн.) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.


При визначенні ставок судового збору застосовується розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 01 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Розмір вказаного прожиткового мінімуму на 01 січня 2021 року становить 2270 гривні.


Не ординарні випадки!


Під час поділу майна важливу роль відіграє багато різних нюансів, які індивідуальні для кожного окремо взятого подружжя. Це можуть бути і питання поділу боргових зобов’язань, і питання поділу майна між подружжям у випадках, коли один із них (або обидва) є фізичними особами – підприємцями, або ж серед майна є недобудоване майно.


Для того, щоб більш детально розглянути справу індивідуально та отримати правову допомогу, радимо звернутися до одного з наших офісів, зателефонувати, чи написати в дірект будь якої з наших сторінок в соціальних мережах.

33 перегляди

Останні пости

Дивитися всі
bottom of page